Loading...
Hem 2017-01-28T12:12:09+00:00

puff-beagile

Vår metod där vi skapar insikt om var ert företag står i den agila transformationen. Det är det första vi gör hos varje ny kund för att kartlägga utgångsläget.

Läs mer om BeAgile »

puff-goagile2

Vill Ni ta vara på affärsvinsterna av Agil utveckling? Ni måste då ändra på kulturen, hur Ni kommunicerar, använder de agila metoderna, rekryterar, belönar… Låt oss visa vägen!

Läs mer om GoAgile här »

puff-integration

En nyckelfaktor vid agil utveckling och något som ofta nämns som något av det viktigaste för att nå framgång i projekten är att integrera tidigt och ofta.

Läs mer om Continous Integration här »