Agil systemutveckling 2017-01-28T12:12:09+00:00

Agil systemutveckling

Våra konsulter har en hög agil kompetens och bidrar därigenom inte bara med byggandet av applikationerna utan sprider det agila arbetssättet. Vi kan utveckla:

 • Stora Enterprise system
 • Webapplikationer
 • Web Services
 • Mobila applikationer
 • Integration mellan system
 • Business Intelligence

Vi har erfarenhet av följande branscher:

 • Bank/Finans/Försäkring
 • IT/Telekom
 • Industri
 • Tjänsteföretag
 • Offentlig sektor