Agila Coacher 2017-01-28T12:12:09+00:00

Agila Coacher

Vi har lång erfarenhet av agil coachning och djup erfarenhet av transformationen som behöver göras. Våra konsulter garanterar att Ni kommer att nå den optimala nivån utifrån era förutsättningar. Vi stöttar även med tidplan och bedömningar i vilken ordning förbättringar ska göras.

Vi vet att avgörande är att få med kunden/beställaren för att Agil transformation/coachning ska bli lyckosam. Vi har metoder och erfarenheterna hur detta tacklas på bästa sätt.