BeAgile 2017-01-28T12:12:09+00:00

BeAgile

Vår metod där vi skapar insikt om var ert företag står i den agila transformationen. Det är det första vi gör hos varje ny kund för att kartlägga utgångsläget. Ni får:

  • Insikt om var ni befinner er i agil effektivitet
  • insikt hur affärssidan medverkar i de agila processerna
  • samsyn i organisationen om hur ni arbetar idag och hur det idealt borde vara
  • fokus på gemensamma förbättringsområden för de kommande sex månaderna.

BeAgile drivs av våra Agila Coacher med lång praktisk erfarenhet av Lean/Agil mjukvaruutveckling och att transformera organisationer från klassisk vattenfallsmetod till en agil metod som matchar era behov.

Vår tjänst är även lämplig när man håller på att starta transformationen eller hunnit en bra bit på väg och vill utvärdera läget inför vidareutveckling av arbetssättet.

Starten sker i form av en workshop med nyckelpersonerna för att skapa samsyn och visualisera er gemensamma bild av nuläget.

Vi gör därefter intervjuer där vi går på djupet och utifrån vår expertis bygger upp vår bild av nuläget. Vi gör sedan en analys och skapar en klarläggande rapport, muntligt och skriftligt, där vi gör en bedömning inom alla viktiga områden för agil metod.

Vi leder sedan en workshop med era nyckelpersoner för att hitta prioriterade områden till förbättring de kommande sex månaderna. Vår process innebär att vi bedömer alla viktiga delar utifrån agil metod.