Om Agiltec 2017-01-28T12:12:09+00:00

Om oss

Agiltec kombinerar gedigen erfarenhetsbaserad kunskap om agilt arbete med en djup förståelse för och kunskap kring tekniker och verktyg som är lämpliga byggstenar för automatisk och kontinuerlig integration, test och utrullning. Vi har även med tillväxt- och affärskompetens för att hjälpa er realisera affärsvinsterna.

I varje ögonblick ändras förutsättningarna, det ställer stora krav på människorna i er organisation och de angreppsätt och metoder ni väljer. Det är avgörande för framgång att de rätta valen görs, metodiken hela tiden utvecklas och att förbättringarna upprätthålls.

Var står ni idag?

Vi kan hjälpa er med att kartlägga var ni befinner er. När det är kartlagt vill vi även hjälpa er till nästa högre agila nivå.

Välkommen att kontakta oss!