Project Rescue 2017-01-28T12:12:09+00:00

Project Rescue

Projekt spårar ur

Även om man använder bra metoder och har god projektledning i utvecklingsprojekt, spårar en del projekt ur. Kravspecifikationer och tidplaner hålls inte, budgeten överskrids eller man stöter på oväntade tekniska problem. Agiltec kan hjälpa er med projektledning och team för att lyfta upp projektet på spåret igen och få det att bli lyckosamt.

BeAgile

Vi startar med vår projektrevision som är en anpassad variant av BeAgile, vi identifierar nyckelfaktorerna som hindrar projektets framgång och vilken effekt dessa har. Vi arbetar sedan med projektägarna för att definiera krav och mål för att ta er framåt. Vi definierar problembilderna i projektets alla nivåer inom arbetssätt, ledning, kommunikation och tekniska hinder.

Vi gör sedan en plan som är designad för omedelbar effekt och den snabbaste vägen upp på spåret för målgång.

Resurser

Vi kan ta vilken roll som helst vilken krävs för att vända upp projektet, alltifrån att sätta in ett komplett team till att bidra med nyckelkompetenser som har lång erfarenhet av att lyfta upp projekt på spåret. Vi lägger vårt fokus framåt och går mot framgång omedelbart, detta ger framtidstro och positiva känslor för alla projektmedlemmar.

Kommunikation

Detta är en nyckel till att vända upp ett urspårat projekt. Vi kommunicerar med projektägarna, medlemmarna och övriga parter som har intresse i projektet. Det är avgörande för att hålla hastigheten i vändningen och vårt fokus ligger helt och hållet på att Ni ska leverera ett lyckat projekt.