Testautomation 2017-01-28T12:12:09+00:00

Testautomation

Testautomation och kontinuerlig integration är fundamentala grundpelare i en agil utvecklingsmiljö, där en av nyckelkomponenterna är snabb och exakt feedback på varje leverans, vilket uppnås genom kontinuerliga automatiserade tester.

Automatiserade tester innebär att tester sköts med hjälp av speciell mjukvara (separat från den mjukvara som testas) vilken styr testexekveringen och utvärderingen av resultatet. Varje testfall ska ge tydliga resultat som enkelt kan tolkas utifrån de förväntade kraven på funktion och prestanda.

Konceptet är speciellt användbart då man vill testa samma scenarion många gånger för att säkra bibehållen funktionalitet (regressionstester), eller ha en hög grad av testtäckning på varje leverans. Automatiserade parameterstyrda tester kan ofta appliceras på flera nivåer i ett system och är en grundförutsättning för kontinuerlig integration och test. Testerna kan dessutom köras både ofta och snabbt, vilket bidrar till bättre feedback kring produktens kvalitet.