Nygatan 14, Umeå, Sverige Svetsarvägen 15, Solna, Sverige Södra Vägen 34, Göteborg, Sverige Kyrkogatan 17, Lund, Sverige 010-195 92 10

SAFe Advanced Scrum Master (5.0)

Datum: 01 april, kl 08:30 - 02 april, kl 17:30
Plats: Stockholm
Lärare: Nils Granered och Mikael Jonasson

SAFe® Advanced Scrum Master med SASM Certification

Denna tvådagarskurs förbereder nuvarande Scrum Masters för sin ledande roll i att underlätta agila teams, programmets och företagets framgång i ett SAFe®-genomförande. Kursen omfattar underlättande av Cross-teaminteraktioner till stöd för programmets utförande och förbättringar.

Denna kurs förstärker Scrum-paradigmet med en introduktion till skalbara tekniker och DevOps-metoder. Tillämpning av Kanban för att underlätta flödet av värde; och stödja samverkan med arkitekter, produktägare och andra intressenter i större program- och företagskontexter.

Kursen erbjuder användbara verktyg för att bygga högpresterande team och utforskar praktiska sätt att ta itu med agila och Scrum anti-mönster i företaget. Att delta i kursen förbereder dig för att ta examen och bli en certifierad SAFe® Advanced Scrum Master (SASM).

Detta är nästa steg i Scrum Masters utbildningsväg

Målgrupp

Följande personer kommer att dra nytta av denna kurs:
• Befintliga Scrum Masters
• Teamledare, projektledare och andra som har tagit på sig rollen som en Agil Team facilitator i en SAFe® eller Enterprise Agile kontext
• Ingenjörs- och utvecklingschefer som kommer att ansvara för agil transformation och för coaching av team och teammedlemmar
• Flexibla coacher
• Agila programchefer och blivande Release Train Engineers

Förkunskapskrav

Deltagare i SAFe® SASM kursen föreslås starkt ha ett av följande certifikat: SAFe® Scrum Master (SSM), Certifierad Scrum Master (CSM), eller Professional Scrum Master (PSM).

Certifiering

• SAFe avancerad Scrum Master (SASM) certifiering
• SAFe Certification kit

Deltagare som klarar provet får:
• SAFe® Advanced Scrum Master Certificate (SASM)
• Ett ettårigt certifierat medlemskap som en SAFe® Advanced Scrum Master
• SAFe® Advanced Scrum Master Branding kit med SASM Certification badge

Kursmaterial

I kursregistreringen ingår:
• Deltagararbetsböcker
• Digital kursfeedback
• Behörighet att ta SAFe® Advanced Scrum Master Exam med certifieringsadministration och poäng
• SAFe® Avancerat Scrum Master (SASM) certifikat

Mål

Efter denna kurs ska du kunna:
• Tillämpa SAFe® principer för att underlätta, möjliggöra och coacha i miljöer med multipla team
• Bygga ett högpresterande team och främja obeveklig förbättring på team- och programnivåer
• Adressera Agile och Scrum anti-mönster
• Stöd för antagande av tekniker, DevOps och agil arkitektur
• Använd Kanban och flöde för att optimera teamets arbete
• Underlätta programplanering, utförande och leverans av systemvärde från start till slut
• Stödja lärande genom deltagande i grupper och innovationskretslopp

Kursinnehåll

• SAFe® ramverk, värden och Lean-Agile principer
• Agile och Scrum anti-mönster
• Programplanering stegvis, utförande, uppföljning samt förbättrings-workshops
• Quality Engineering, agil arkitektur och DevOps-metoder
• Kanban för att underlätta team- och programflöde av arbete
• Bygga högpresterande team
• Interaktion med system-teamet, distribution, UX, arkitekter, produktägare, produkthantering och företagsägare
• Praktik och grupparbeten

Kursfakta

Längd: 2 dagar
Pris: 16 800 SEK (exkl. moms)
Early bird: 15 120 SEK (exkl. moms) om du anmäler dig tidigare än 30 dagar innan kursstart.
Betalning skall vara oss tillhanda inom 30 dagar från fakturadatum.
Vid för få deltagare förbehåller vi oss rätten att ställa in det aktuella kurstillfället. Redan anmälda deltagare blir då notifierade samt erbjudna ett alternativt tillfälle eller full återbetalning av erlagd kursavgift.

Avbokningsregler

Kostnadsfri avbokning fram till och med 60 dagar innan kursstart.
Vid avbokning senare än 60 dagar men före 30 dagar innan kursstart erbjuds möjlighet att kostnadsfritt delta vid ett senare kurstillfälle alternativt återbetalning av halva kursavgiften.
Vid avbokning med mindre än 30 dagar före kursstart sker ingen återbetalning. En annan deltagare från samma företag kan dock ges möjlighet att delta i stället.

Offert / Fråga

  • Beskriv kortfattat din förfrågan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Offert / Fråga