Nygatan 14, Umeå, Sverige Svetsarvägen 15, Solna, Sverige Södra Vägen 34, Göteborg, Sverige Kyrkogatan 17, Lund, Sverige 010-195 92 10

Agiltecs Miljöpolicy

Vår vision är att göra största möjliga nytta för miljö, kund och medarbetaren.

MILJÖPOLICY

Genom att värna om miljön så bidrar vi till en hållbar utveckling, minskad belastning på vår gemensamma miljö samt en trivsammare miljö.

Vår Policy är att se miljöaspekter som en integrerad del av vår verksamhet. Vi strävar efter att minimera miljöpåverkan från våra aktiviteter och försöker att välja leverantörer och partners som delar vår ambition. Vårt miljöarbete kännetecknas av ständiga förbättringar, förebyggande åtgärder samt att vi följer gällande lagar och förordningar.

Vår personal är utbildad och motiverad för att agera på ett miljömedvetet sätt.

Vår mest betydande miljöpåverkning är vår energiförbrukning, kontorsavfall samt våra transporter, vilka vi kontinuerligt ser över och förbättrar.

Ytterst ansvarig för denna policy är företagsledningen på Agiltec.

KONTAKTUPPGIFTER

Agiltec Group AB
info@agiltec.se
010-195 92 10

Offert / Fråga

  • Beskriv kortfattat din förfrågan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Offert / Fråga