Nygatan 14 Umeå, Sverige Svetsarvägen 15 Solna, Sverige Första Långgatan 4 Göteborg, Sverige Härkevägen 20 Frösön, Sverige 010-195 92 10

Agil Transformation

I varje ögonblick ändras förutsättningarna, vilket ställer stora krav på människorna i er organisation och de angreppsätt och metoder ni väljer.

Det är avgörande för framgång att de rätta valen görs, metodiken hela tiden utvecklas och att förbättringarna upprätthålls.

Agiltec tar stora organisationer genom den agila transformationen. Våra kunder ser en ökad effektivitet och kvalitet, smartare processer och ett ökat engagemang hos sina medarbetare.

Vi kombinerar en gedigen erfarenhetsbaserad kunskap om agilt arbete med en djup förståelse för den agila transformationen. Vi har kunskap om tekniker och verktyg som är lämpliga byggstenar för automatisk och kontinuerlig integration, test och utrullning. Vi har även med tillväxt- och affärskompetens för att hjälpa er att realisera affärsvinsterna.

Agil Transformation - Vi leder er organisation till en framgångsrik agil framtid.

Vi leder er organisation till en framgångsrik agil framtid.

Vi jobbar med Agil Transformation

Hitta fler medarbetare

Johan Wikström

Affärsutvecklare, Umeå

Mikael Jonasson

RTE / Agil Coach, Göteborg

Tomas Löfstrand

VD Agiltec Mitt

Per Nordlinder

Senior Agil Coach, Umeå

Peter Horvath

Senior Agil Coach, Stockholm

Eleonor Wiberg

Senior Agil Coach, Göteborg