Nygatan 14, Umeå, Sverige Svetsarvägen 15, Solna, Sverige Södra Vägen 34, Göteborg, Sverige Kyrkogatan 17, Lund, Sverige 010-195 92 10

BeAgile

– första steget mot en agil verksamhet

I en snabbt föränderlig värld ställs hela tiden nya krav på företag, ledare och medarbetare. Därför arbetar vi med agil transformation för att hjälpa våra kunder att bättre anpassa sig till förändringar och fortsätta utveckla sin verksamhet.

BeAgile är vår metod för att säkra en lyckad agil transformation och är ett naturligt första steg. Våra erfarna agila coacher gör en nulägesanalys utifrån vår välbeprövade metod där vi utifrån 20 olika förmågor fördelade på tre områden gör en genomlysning med fokus på hur effektivt organisationen fungerar ur ett agilt perspektiv. Resultatet av metoden som tagits fram under 15 års tid ger en strukturerad och nödvändig information om företagets unika utmaningar och behov i den agila förändringsresan och hur ni bör tackla dem.

Be Agile - första steget mot en Agil verksamhet

Varför använda BeAgile?

  • För att få ett helhetsgrepp om nuläget i er organisation och insikt om vart ert företag står i den agila transformationen
  • Vi analyserar era styrkor och svagheter på alla nivåer i företaget
  • Ni får förslag på en transformationsplan utifrån nuläget med utvalda och prioriterade agila förmågor
  • Vi enas om en vision och tydlig målsättning för vilken agil nivå ni ska uppnå

BeAgile är lämplig oavsett om du är i uppstartsfasen eller har hunnit en bit på vägen. BeAgile utvärderar er och ger en bra grund inför vidareutveckling av ett agilt arbetssätt. Ni får stöd av våra erfarna agila coacher att transformera organisationen från klassisk vattenfallsmetod till en agil nivå som matchar organisationens behov.

Så går det till

  • Workshop med ett tvärsnitt av nyckelpersoner i organisationen. Vi startar arbetet med en workshop för att skapa samsyn och visualisera er gemensamma bild av nuläget utifrån de 20 olika förmågorna.
  • Intervjuer. Vi går in på djupet i organisationen genom metodiska intervjuer och med vår expertis och långa erfarenhet bygger vi upp vår bild av nuläget.
  • Analys och rapport. Vi kartlägger organisationen och tittar på hur er affärsmodell, ekonomistyrning och organisatoriska struktur påverkar förmågan att vara agil. Vi ser över era styrkor och svagheter när det gäller att skapa värde, ha kontroll och säkerhetsställa kvalitet, allt utifrån vår välbeprövade metod som använts framgångsrikt hundratals gånger. Ni får en rapport, muntligt och skriftligt, med en bedömning inom alla viktiga områden för agil metod tillsammans med förslag på åtgärder och prioriterade förmågor att förbättra.
  • Planera nästa steg. Tillsammans hittar vi prioriterade områden till förbättring de kommande sex månaderna, alltid utifrån en agil metod.

Nästa steg

Vi jobbar med BeAgile

Hitta fler medarbetare

Gunilla Englund

Senior Agil Coach, Stockholm

Dennis Bergman

Senior Agil Coach, Umeå

Johanna Ahnfelt

Scrum Master, Göteborg

Jennifer Thorsell

Scrum Master/Agil Coach, Stockholm

Jeanette Jealmo

VD Agiltec Group

Kaltrina Maliqi

Brand Manager, Agiltec Group

Offert / Fråga

  • Beskriv kortfattat din förfrågan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Offert / Fråga