Nygatan 14, Umeå, Sverige Svetsarvägen 15, Solna, Sverige Första Långgatan 4, Göteborg, Sverige Prästgatan 42, Östersund, Sverige Kyrkogatan 17, Lund, Sverige 010-195 92 10

Agiltec Academy.

Agiltec Academy innehåller våra egna utbildningar där vi både erbjuder en färdig katalog av kurser samt skräddarsydda utbildningar för den som så önskar.

Samtliga utbildningar inom Agiltec Academy är baserade på erkända teorier samt mångårig praktisk erfarenhet. I alla utbildningar varvar vi teori med övningar för att öka förståelsen.

Alla våra utbildningar har en grundstomme, men anpassas alltid efter era behov. För oss är det viktigt att matcha rätt utbildning till ert företag. Utbildningarna i Agiltec Academy ingår när vi gör våra transformationsuppdrag ute hos kund.

Våra utbildningar inom Agiltec Academy.

Grundutbildning agilt och Scrum/Kanban

Vi går igenom de grundläggande principerna och tankarna bakom agilt arbete samt ger en översiktlig förklaring till de två vanligt förekommande processramverken Scrum och Kanban.

För vem?

Utbildningen lämpar sig för alla som verkar inom eller har kontakt med agila organisationer

Rekommenderade förkunskaper

Inga förkunskaper eller förberedelser krävs för denna utbildning

Kursfakta

Omfattning: 4 timmar
Pris: 4000 SEK (exkl. moms)

Fördjupning Scrum Master/Agil coach

Vår populära utbildning för dig som vill fördjupa dina kunskaper i Scrum och hur Scrum master arbetar för att lyfta teamets prestandanivå och optimera flödet. Vi kombinerar hela tiden teori med praktiska övningar för att öka förståelsen.

Kursen innehåller bland annat:

-Teamutveckling
-Flödesoptimering
-Planering, estimering och nedbrytning
-Strategier för sprint-planering <Scrum / Kanban>
-Mätningar <velocity, FA>
-Synliggörande <Elektroniskaskärmar, Burndown…>
-Granskning och Demo
-Ovillkorlig förbättring (Retrospektiv)

För vem?

En utbildning för dig med rollen scrum master, agil coach, eller teammedlem. Ni får en djup förståelse för vad som krävs av en scrum master och det agila teamet!

Rekommenderade förkunskaper

En grundförståelse för agilt arbetssätt och principer är fördelaktigt att ha med sig

Kursfakta

Omfattning: 1 dag
Pris: 8 000 SEK (exkl. moms)

Fördjupning Produktägare

Vi ger dig fördjupade kunskaper i Scrum och hur produktägare arbetar för att definiera, prioritera och kommunicera backloggen. Vi kombinerar hela tiden teori med praktiska övningar för att öka förståelsen.

Kursen innehåller bland annat:

-Estimering och nedbrytning
-Prioritering
-Backlog refinement
-Kommunikation / Jobba med teamen
-DoD
-Granskning
-Retro

För vem?

En utbildning för dig med rollen produktägare. Ni får en djup förståelse för vad som krävs av en produktägare!

Rekommenderade förkunskaper

En grundförståelse för agilt arbetssätt och principer är fördelaktigt att ha med sig

Kursfakta

Omfattning: 1 dag
Pris: 8 000 SEK (exkl. moms)

Produktägare och Scrum Master

Här ger vi er med nyckelroller en fördjupning i de viktigaste komponenterna inom agilt arbetssätt. Vi kombinerar hela tiden teori med praktiska övningar för att öka förståelse.

Kursen är upplagd i agil anda med planering och löpande uppföljning och innehåller bland annat:

-Agila roller
-Visualisering av produktvision och backlog
-Teamutveckling
-Flödesoptimering
-Planering, nedbrytning, estimering och prioritering
-Strategier för sprint-planering <Scrum / Kanban>
-Mätningar <velocity, FA>
-Synliggörande <Elektroniskaskärmar, Burndown…>
-Verktyg
-Backlog refinement
-Granskning och Demo
-Ovillkorlig förbättring (Retrospektiv)

För vem?

En utbildning för dig med rollen scrum master, agil coach, produktägare eller annan operativ nyckelroll i er agila organisation. Ni får en utökad förståelse för vad som krävs och kan ge organisationen en kick-start!

Rekommenderade förkunskaper

En grundförståelse för agilt arbetssätt och principer är fördelaktigt att ha med sig

Kursfakta

Omfattning: 2 dagar
Pris: 14 000 SEK (exkl. moms)

Agilt ledarskap

Det agila arbetsättet ställer nya krav på ledarens och chefens roll. Vår utbildning om det agila ledarskapet är indelat i två steg där vi går igenom den agila organisationen, kommunikation och hur du säkerhetsställer framsteg.

Kursen innehåller (del 1)

-Den agila organisationen
-Chefens roll i en agil organisation
-Kommunikation och transparens

Innehåll (del 2)

-Skala upp den agila organisationen
-Agil budgetering
-Engagerade medarbetare; Belöningssystem, målsättning, förväntningar och utveckling
-KPIer för att säkerställa framsteg
-Utmaningar och fallgropar

För vem?

Utbildningen är lämplig för dig som linjechef, HR, utvecklingschef, produktchef, projektledare eller VD. Den lämpar sig också för dig som är intressent, t.ex. beställare, kund eller verksamhetsexpert

Rekommenderade förkunskaper

En grundförståelse för agilt arbetssätt och principer är fördelaktigt att ha med sig

Kursfakta

Omfattning: 2x4 timmar
Pris: 8000 SEK (exkl. moms)

Program- och portföljhantering

Vi går igenom uppskalning av det agila arbetssättet, hur omställning från traditionellt beslutfattande går till och vad agil budgethantering är. Vi kollar även på beslutsflöden på portfölj- respektive programnivå, kontinuerlig analys och backloghantering.

För vem?

Utbildningen riktar sig till dig som jobbar med beslutsfattande i en agil organisation, har ansvar för budget och styrning eller liknande

Rekommenderade förkunskaper

En grundförståelse för agilt arbetssätt och principer är fördelaktigt att ha med sig

Kursfakta

Omfattning: 4 timmar
Pris: 4000 SEK (exkl. moms)

Vi utbildar inom Agiltec Academy.

Hitta fler medarbetare

Linn Ståhl

Scrum Master/Agil Coach, Göteborg

Mikael Jonasson

RTE / Agil Coach, Göteborg

Jeanette Jealmo

VD Agiltec Group

Richard Lundström

Senior Agil Coach, Umeå

Johanna Ahnfelt

Scrum Master, Göteborg

Karin Höök

VD Agiltec Göteborg

Offert / Fråga

  • Beskriv kortfattat din förfrågan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Offert / Fråga