Nygatan 14, Umeå, Sverige Svetsarvägen 15, Solna, Sverige Södra Vägen 34, Göteborg, Sverige Kyrkogatan 17, Lund, Sverige 010-195 92 10

Agiltec Academy.

Agiltec Academy innehåller våra egna utbildningar där vi både erbjuder en färdig katalog av kurser samt skräddarsydda utbildningar för den som så önskar.

Samtliga utbildningar inom Agiltec Academy är baserade på erkända teorier samt mångårig praktisk erfarenhet. I alla utbildningar varvar vi teori med övningar för att öka förståelsen.

Alla våra utbildningar har en grundstomme, men anpassas alltid efter era behov. För oss är det viktigt att matcha rätt utbildning till ert företag. Utbildningarna i Agiltec Academy ingår när vi gör våra transformationsuppdrag ute hos kund.

Våra utbildningar inom Agiltec Academy.

Agil grundutbildning och Scrum/Kanban

I den här kursen går vi igenom de grundläggande principerna och tankarna bakom agilt arbete samt ger en översiktlig förklaring till de två vanligt förekommande processramverken Scrum och Kanban.

Målgrupp

Utbildningen lämpar sig för alla som verkar inom eller har kontakt med agila organisationer.

Förkunskapskrav

Inga förkunskaper eller förberedelser krävs för denna utbildning

Kursinnehåll

  • Vad är agilt?
  • Agila principer och tankesätt
  • Iterativt arbete, visualisering och Scrum
  • Kanban och flöde

Teori varvas kontinuerligt med exempel och övningar för maximal förståelse.

Kursfakta

Omfattning: 4 timmar
Pris: 2000 SEK (exkl. moms)

Betalning skall vara oss tillhanda inom 30 dagar från fakturadatum.
Vid för få deltagare förbehåller vi oss rätten att ställa in det aktuella kurstillfället. Redan anmälda deltagare blir då notifierade samt erbjudna ett alternativt tillfälle eller full återbetalning av erlagd kursavgift.

Avbokningsregler

Kostnadsfri avbokning fram till och med 60 dagar innan kursstart.
Vid avbokning senare än 60 dagar men före 30 dagar innan kursstart erbjuds möjlighet att kostnadsfritt delta vid ett senare kurstillfälle alternativt återbetalning av halva kursavgiften.
Vid avbokning med mindre än 30 dagar före kursstart sker ingen återbetalning. En annan deltagare från samma företag kan dock ges möjlighet att delta i stället.

Interna kurser

Vi anordnar företagsinterna kurser där vi kan anpassa oss till era behov och önskemål. Klicka på knappen nedan och beskriv dina behov så återkommer vi!

Scrum Master och Product Owner

Vår populära utbildning för dig som vill fördjupa dina kunskaper i Scrum och de nyckelroller som finns där. Kursen ger dig en fördjupning i de viktigaste komponenterna inom agilt arbetssätt. Vi kombinerar hela tiden teori med praktiska övningar för att öka förståelse.

Hur arbetar en Scrum Master för att lyfta teamets prestandanivå och optimera flödet? Hur arbetar en produktägare för att definiera, prioritera och kommunicera backloggen? Det och mycket mer går vi igenom på två dagar där stort fokus ligger i förståelse genom många exempel och genom att som kursdeltagare själv vara med och utföra de viktigaste momenten inom Scrum.

Målgrupp

En utbildning för dig med rollen Scrum Master, Agil Coach, Produktägare eller annan operativ nyckelroll i er agila organisation. Ni får en utökad förståelse för vad som krävs och kan ge organisationen en kick-start!

Förkunskapskrav

En grundförståelse för agilt arbetssätt och principer är fördelaktigt att ha med sig.

Kursinnehåll

Kursen är upplagd i agil anda med planering och löpande uppföljning och innehåller bland annat:

-Agila roller
-Visualisering av produktvision och backlog
-Teamutveckling
-Flödesoptimering
-Planering, nedbrytning, estimering och prioritering
-Strategier för sprint-planering
-Mätningar
-Synliggörande
-Verktyg
-Backlog refinement
-Granskning och Demo
-Ovillkorlig förbättring (Retrospektiv)

Kursfakta

Omfattning: 2 dagar
Pris: 14 000 SEK (exkl. moms)
Early bird(Anmälning 30 dagar innan kursstart): 13 600 (exkl. moms)

OBS! Kursen kan även hållas riktad till antingen Scrum Master eller Product Owner.
Då är omfattningen en dag och priset 7500 SEK (exkl. moms)
Early bird(Anmälning 30 dagar innan kursstart): 6750 (exkl. moms)

Betalning skall vara oss tillhanda inom 30 dagar från fakturadatum.
Vid för få deltagare förbehåller vi oss rätten att ställa in det aktuella kurstillfället. Redan anmälda deltagare blir då notifierade samt erbjudna ett alternativt tillfälle eller full återbetalning av erlagd kursavgift.

Avbokningsregler

Kostnadsfri avbokning fram till och med 60 dagar innan kursstart.
Vid avbokning senare än 60 dagar men före 30 dagar innan kursstart erbjuds möjlighet att kostnadsfritt delta vid ett senare kurstillfälle alternativt återbetalning av halva kursavgiften.
Vid avbokning med mindre än 30 dagar före kursstart sker ingen återbetalning. En annan deltagare från samma företag kan dock ges möjlighet att delta i stället.

Interna kurser

Vi anordnar företagsinterna kurser där vi kan anpassa oss till era behov och önskemål. Klicka på knappen nedan och beskriv dina behov så återkommer vi!

Agilt ledarskap

Det agila arbetsättet ställer nya krav på ledarens och chefens roll. Vår utbildning om det agila ledarskapet är indelat i två steg där vi går igenom den agila organisationen, kommunikation och hur du säkerhetsställer framsteg.

Målgrupp

Utbildningen är lämplig för dig som personalansvarig linjechef, HR, utvecklingschef, produktchef, projektledare eller VD. Den lämpar sig också för dig som är intressent, t.ex. beställare, kund eller verksamhetsexpert

Förkunskapskrav

En grundförståelse för agilt arbetssätt och principer är fördelaktigt att ha med sig.

Kursinnehåll

Del 1

-Den agila organisationen
-Chefens roll i en agil organisation
-Kommunikation och transparens

Del 2

-Skala upp den agila organisationen
-Agil budgetering
-Engagerade medarbetare; Belöningssystem, målsättning, förväntningar och utveckling
-KPIer för att säkerställa framsteg
-Utmaningar och fallgropar

Kursfakta

Längd: 2 x 4 timmar
Pris: 8000 SEK (exkl. moms)
Early bird: 6990 SEK (exkl. moms) om du anmäler dig tidigare än 30 dagar innan kursstart.
Betalning skall vara oss tillhanda inom 30 dagar från fakturadatum.
Vid för få deltagare förbehåller vi oss rätten att ställa in det aktuella kurstillfället. Redan anmälda deltagare blir då notifierade samt erbjudna ett alternativt tillfälle eller full återbetalning av erlagd kursavgift.

Avbokningsregler

Kostnadsfri avbokning fram till och med 60 dagar innan kursstart.
Vid avbokning senare än 60 dagar men före 30 dagar innan kursstart erbjuds möjlighet att kostnadsfritt delta vid ett senare kurstillfälle alternativt återbetalning av halva kursavgiften.
Vid avbokning med mindre än 30 dagar före kursstart sker ingen återbetalning. En annan deltagare från samma företag kan dock ges möjlighet att delta i stället.

Interna kurser

Vi anordnar företagsinterna kurser där vi kan anpassa oss till era behov och önskemål. Klicka på knappen nedan och beskriv dina behov så återkommer vi!

Management 3.0

Få företag får ut den fulla nyttan av att införa agila arbetssätt! Det visar sig att det inte räcker med agila team, det krävs att du som ledare utvecklar och stimulerar den agila organisationen. Denna kurs sätter ledarens roll i fokus.

Målgrupp

Denna utbildning riktar sig till chefer, ledare, projektledare, ScrumMasters, Product Owners och andra, som vill vara med och utveckla det agila arbetssättet. Alla som vill lära sig mer om hur ledarskapet kan bedrivas för att allra bäst stödja och få ut bästa möjliga nytta ur en agil organisation.

Förkunskapskrav

Vi rekommenderar grundläggande kunskaper i agila metoder motsvarande Introduktion till agila metoder eller ScrumMaster (+certifiering)

Certifiering

Efter kursen uppfyller du grundförutsättningen för att bli en licensierad Management 3.0-facilitator.

Kursmaterial

Kursmaterialet är på engelska. Böckerna Management 3.0 och How to change the World ingår i kursavgiften.

Management 3.0 är den ledande modellen för agilt ledarskap. Kursen baseras på boken Management 3.0 som blivit en global succé. Författaren Jurgen Appelo har blivit rankad som en av de absolut mest inflytelserika personerna inom Agile och inom Management.

Kursinnehåll

Agil utveckling, vad är det?
• Introduktion – vad är egentligen Agile?
• Hur förhåller sig Agile till traditionell organisering?
• Vilka varianter finns det?
• Hur kan chefer och teamledare bidra i agil utveckling?

Bemyndiga teamen
• Förutsättningar för självorganisering
• Hur arbeta med mandat, delegering och förtroende
• Utmaningar
• Tekniker för distribuerad styrning

Ramar och gränser
• Hur få team att självorganisera mot rätt mål?
• Målstrukturer och verktyg för att sätta riktning

Att utveckla kompetens
• Hur kan chefen/ledaren bidra till kompetensutveckling?
• Hur kan man mäta framsteg/utveckling i ett komplext system?

Teorin bakom agil utveckling
• Varför fungerar agil utveckling?
• Komplexitetsteori och systemtänkande
• En modell för komplexitetstänkande

Att skapa energi och motivation
• Inre, yttre och framväxande motivation
• Förstå individerna i teamet, deras behov och hur det påverkar

Att bygga struktur
• Vilken organisationsstruktur fungerar i en agil organisation?
• Hur balansera generalisering och specialisering?
• Funktionell vs. tvärfunktionell

Att leda förändring
• Att vara adaptiv är att ständigt förbättra
• Fyra aspekter på förändringsledning
• Sammanfattning och avslutning
• Tips inför framtiden

Kursfakta

Längd: 2 dagar
Pris: 21 000 SEK (exkl. moms)
Early bird: 17 990 SEK (exkl. moms) om du anmäler dig tidigare än 30 dagar innan kursstart.
Betalning skall vara oss tillhanda inom 30 dagar från fakturadatum.
Vid för få deltagare förbehåller vi oss rätten att ställa in det aktuella kurstillfället. Redan anmälda deltagare blir då notifierade samt erbjudna ett alternativt tillfälle eller full återbetalning av erlagd kursavgift.

Avbokningsregler

Kostnadsfri avbokning fram till och med 60 dagar innan kursstart.
Vid avbokning senare än 60 dagar men före 30 dagar innan kursstart erbjuds möjlighet att kostnadsfritt delta vid ett senare kurstillfälle alternativt återbetalning av halva kursavgiften.
Vid avbokning med mindre än 30 dagar före kursstart sker ingen återbetalning. En annan deltagare från samma företag kan dock ges möjlighet att delta i stället.

Interna kurser

Vi anordnar företagsinterna kurser där vi kan anpassa oss till era behov och önskemål. Klicka på knappen nedan och beskriv dina behov så återkommer vi!

Turn the cost around

Många företag och agila coacher pratar inte om de ekonomiska aspekterna av agil transformation och hur mycket pengar det finns att spara. Fokus ligger ofta på leveranstid, teamens funktion och teammoral etc. I den här kursen tar vi ett ekonomiskt angreppssätt och visar hur det är möjligt att förbättra den finansiella aspekten med agila metoder.

Utbildningen bygger på en interaktiv strategi där deltagarna tar en aktiv roll i att analysera och diskutera
de olika kostnaderna för att utveckla programvara.

Genom två fallstudier kombinerat med övningar, ökar vi medvetenhet om den stora skillnaden i resultat beroende på förhållningssätt till mjukvaruutveckling.

Målgrupp

Agila coacher, säljare, produktägare, sponsorer och personer som arbetar med flexibla transformationer.

Mål

• Förstå de verkliga kostnaderna för traditionell mjukvaruutveckling
• Realisering av investerar- och kundvärde

Kursinnehåll

Syftet med denna kurs är att upplysa deltagarna i de faktiska kostnader och avvikelser som förekommer i många organisationer. Efter en uppdaterad nulägesanalys undersöker vi ett parallellt sätt att utveckla tjänster.

Som deltagare kommer du tydligt att se varje steg i en utvecklingscykel och vi kommer att analysera och jämföra resultatet från en finansiell översikt. Vi ser över faktiska kostnadsanalyser och möjligheter att spara.

Kursfakta

Längd: 1 dag
Pris: 11 000 SEK (exkl. moms)
Early bird: 9 900 SEK (exkl. moms) om du anmäler dig tidigare än 30 dagar innan kursstart.
Betalning skall vara oss tillhanda inom 30 dagar från fakturadatum.
Vid för få deltagare förbehåller vi oss rätten att ställa in det aktuella kurstillfället. Redan anmälda deltagare blir då notifierade samt erbjudna ett alternativt tillfälle eller full återbetalning av erlagd kursavgift.

Avbokningsregler

Kostnadsfri avbokning fram till och med 60 dagar innan kursstart.
Vid avbokning senare än 60 dagar men före 30 dagar innan kursstart erbjuds möjlighet att kostnadsfritt delta vid ett senare kurstillfälle alternativt återbetalning av halva kursavgiften.
Vid avbokning med mindre än 30 dagar före kursstart sker ingen återbetalning. En annan deltagare från samma företag kan dock ges möjlighet att delta i stället.

Interna kurser

Vi anordnar företagsinterna kurser där vi kan anpassa oss till era behov och önskemål. Klicka på knappen nedan och beskriv dina behov så återkommer vi!

Vi utbildar inom Agiltec Academy.

Hitta fler medarbetare

Linn Ståhl

Scrum Master/Agil Coach, Göteborg

Susanna Almgren

Senior Agil Coach, Göteborg

Richard Lundström

Senior Agil Coach, Umeå

Dennis Bergman

Senior Agil Coach, Umeå

Erik Backlund

CI/CD-expert, Stockholm

Kaltrina Maliqi

Brand Manager, Agiltec Group

Offert / Fråga

  • Beskriv kortfattat din förfrågan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Offert / Fråga