Nygatan 14, Umeå, Sverige Svetsarvägen 15, Solna, Sverige Södra Vägen 34, Göteborg, Sverige Kyrkogatan 17, Lund, Sverige 010-195 92 10

SAFe®

Scaled Agile Framework, SAFe® är det ledande ramverket för att hantera agil utveckling från team till program- och portföljnivå. Här presenteras de utbildningar med certifiering vi erbjuder inom SAFe®.

Hur får man det agila att fungera bra i riktigt storskaliga kontexter? Ett sätt är att använda sig av det allt mer populära Scaled Agile Framework, SAFe®. Vi på Agiltec ser det som en självklarhet att erbjuda certifieringsförberedande utbildningar inom SAFe® där medarbetarna i er organisation kan välja att fördjupa sig inom olika delar av ramverket och få bevis på den nya kunskapen i form av ett cerifikat från Scaled Agile Inc., vilka vi har ett tätt samarbete med i form av ett guldpartnerskap.

Alla våra kursledare inom SAFe® är certifierade Safe Program Consultants, SPC, vilket ger dem rätten att certifiera era medarbetare inom alla olika områden nedan.

Våra utbildningar inom SAFe®

Se nedan för detaljerad information om respektive kurs, samt för att göra din bokning.

 

Leading SAFe® 5.0 med SA Certification

SAFe® är det ledande ramverket för att hantera agil utveckling från team till program- och portföljnivå, Scaled Agile Framework. Att ha agila utvecklingsteam är bra men det räcker inte, hur ska vi lyckas skala upp agil utveckling från teamnivå till program- och portföljnivå?

 

OBS! Denna kursbeskrivning gäller SAFe version 4.x. Den kan komma att uppdateras  i samband med release av SAFe 5.0.

I denna 2-dagarsutbildning får du lära dig att leda agil utveckling i stor skala med hjälp av SAFe®. Du kommer att förstå ramverkets principer och arbetssätt för agila team, agila program, agil portföljhantering och agil arkitektur.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till chefer, program- och projektledare, förändringsledare, agila coacher och andra som driver och deltar i arbetet för att lyckas med agil utveckling i stor omfattning.

Certifiering

Efter avslutad kurs ges du möjlighet att certifiera dig till SAFe® Agilist (SA). Kursavgiften omfattar ett försök.

Kursmaterial

Engelskt kursmaterial ingår.
Utbildningen har stor spridning internationellt och hålls av certifierad lärare. Under utbildningen kommer vi även att dela med oss av våra egna erfarenheter från att införa ramverket hos svenska bolag.

Kursinnehåll

Vad är SAFe®?
• Ramverkets ursprung och bakomliggande principer
• Strategier för att införa SAFe i en organisation

Överblick – Lean som synsätt
• ”Lean software development”
• ”Product development flow”

Storskalig agil utveckling
• Agil utveckling ur ett företagsperspektiv
• Affärsnytta

SAFe® på teamnivå
• Arbetssätt som möjliggör skalning till program och portföljnivå

Programnivå med agila release-tåg
• Agila release-tåg, identifiera, planera och genomföra en release
• Arbetssätt och roller

Agil portföljhantering
• Agila transformationsmönster för strategi och finansiering, programledning och governance

Agil arkitektur
• Principer för agil arkitektur
• Rollerna system- och enterprise-arkitekt
• Arkitektur och flödesorientering

Agilt ledarskap
• Lean och agilt ledarskap

Kursfakta

Längd: 2 dagar
Pris: 16 800 SEK (exkl. moms)
Early bird: 15 120 SEK (exkl. moms) om du anmäler dig tidigare än 30 dagar innan kursstart.
Betalning skall vara oss tillhanda inom 30 dagar från fakturadatum.
Vid för få deltagare förbehåller vi oss rätten att ställa in det aktuella kurstillfället. Redan anmälda deltagare blir då notifierade samt erbjudna ett alternativt tillfälle eller full återbetalning av erlagd kursavgift.

Avbokningsregler

Kostnadsfri avbokning fram till och med 60 dagar innan kursstart.
Vid avbokning senare än 60 dagar men före 30 dagar innan kursstart erbjuds möjlighet att kostnadsfritt delta vid ett senare kurstillfälle alternativt återbetalning av halva kursavgiften.
Vid avbokning med mindre än 30 dagar före kursstart sker ingen återbetalning. En annan deltagare från samma företag kan dock ges möjlighet att delta i stället.

Interna kurser

Vi anordnar företagsinterna kurser där vi kan anpassa oss till era behov och önskemål. Klicka på knappen nedan och beskriv dina behov så återkommer vi!

SAFe® for Teams med SP certification

Denna tvådagarskurs lär team som är en del av ett agilt releasetåg hur man arbetar i en agil miljö med hjälp av Scrum, Kanban, och XP. Teamen kommer att lära sig att bli agila team, bygga sin backlog, och planera och utföra iterationer och programinkrement (PI).

Agila team lär sig om sitt utförande och sin roll i det, planering, verkställande och förbättring med andra team. Den här utbildningen förbereder team för att köra en program ökning (PI), inklusive alla möten på team-och program nivå med ett specifikt fokus på den kommande PI-planeringen.

Målgrupp

För leverans på plats som en del av det verkliga agila release-tåget är denna kurs för alla intressenter i en transformation som är i början av sin SAFe®-resa.

Certifiering

SAFe® Certifieringssats. Deltagare som klarar provet får:
• Ett certifikat för SAFe® yrkesutövare
• Ettårigt certifierat medlemskap som SAFe® utövare

Kursmaterial

Engelskt kursmaterial ingår.

I kursregistreringen ingår:
• Deltagararbetsböcker
• Behörighet för deltagare att ta SAFe® Practitioner (SP) examen med certifieringsprov, administration och poängsättning

Mål

Efter denna kurs ska du kunna:
• Använda SAFe® för att skala Lean och Agil utveckling i ditt företag
• Känn ditt team och dess roll på det Agila release-tåget
• Veta om alla andra team på tåget, deras roller och beroenden mellan teamen
• Planera iterationer
• Utföra iterationer och förbättra din process
• Planera programinkrement (PI)
• Integrera och arbeta med andra team på tåget

Kursinnehåll

• Introduktion till det skalbara agila ramverket (SAFe®)
• Bygga ett flexibelt team
• Planera iterationen
• Utföra iterationen
• Utföra programinkrement (PI)

Kursfakta

Längd: 2 dagar
Pris: 16 800 SEK (exkl. moms)
Early bird: 15 120 SEK (exkl. moms) om du anmäler dig tidigare än 30 dagar innan kursstart.
Betalning skall vara oss tillhanda inom 30 dagar från fakturadatum.
Vid för få deltagare förbehåller vi oss rätten att ställa in det aktuella kurstillfället. Redan anmälda deltagare blir då notifierade samt erbjudna ett alternativt tillfälle eller full återbetalning av erlagd kursavgift.

Avbokningsregler

Kostnadsfri avbokning fram till och med 60 dagar innan kursstart.
Vid avbokning senare än 60 dagar men före 30 dagar innan kursstart erbjuds möjlighet att kostnadsfritt delta vid ett senare kurstillfälle alternativt återbetalning av halva kursavgiften.
Vid avbokning med mindre än 30 dagar före kursstart sker ingen återbetalning. En annan deltagare från samma företag kan dock ges möjlighet att delta i stället.

Interna kurser

Vi anordnar företagsinterna kurser där vi kan anpassa oss till era behov och önskemål. Klicka på knappen nedan och beskriv dina behov så återkommer vi!

 

SAFe® Product Owner/ Product Manager – med SAFe® 5 Product Owner/Product Manager certification

I den här tvådagarskursen får du lära dig hur rollen som produktchef, produktägare, Solution Manager och Epic-ägare driver leveransen av värde i SAFe®-företaget. Du får en överblick över det skalbara agila ramverket (SAFe®), Lean-Agile tankesätt och en förståelse för hur produktchefens och produktägarens roller verkar i företaget för att driva leverans av värde.

Du kommmer att få en djupgående förståelse för de specifika aktiviteter, verktyg och tillvägagångssätt som används för att effektivt leverera värde till organisationen.

I slutet av den här kursen ska du kunna skriva Epics, Enablers, Features och User Stories inom ramen för SAFe, och ha en genuin grund för att hantera program i en lean och agil organisation. Du ska veta hur man levererar kundvärde genom effektiv exekvering och koordinering av olika steg i organisationen.

Målgrupp

Följande personer kommer att dra nytta av denna kurs:
• Produktchefer, produktlinjechefer, produktägare, företagsägare och affärsanalytiker
• Solution Managers, Portfolio Managers, Program Managers, PMO-personal och processägare
• Affärs-, lösnings- & systemarkitekter

Förkunskapskrav

En eller flera av följande förutsättningar rekommenderas för personer som planerar att delta i kursen och ta POPM certifieringsexamen:
• Leading SAFe® 4.0/4.5
• Arbetsmässig erfarenhet från SAFe®

Certifiering

Deltagande i kursen förbereder dig att ta examen och bli en certifierad SAFe® Product Owner/Product Manager (POPM).
Deltagare som klarar provet får:
• SAFe® PO/PM certifikat
• Ettårigt certifierat medlemskap som SAFe® PO/PM
• Ett SAFe® PO/PM ”branding kit” med POPM certifieringsmärke

Kursmaterial

Denna klassregistrering omfattar:
• Deltagararbetsböcker
• Behörighet att ta SAFe® PO/PM-examen
• Ett års medlemskap i Scaled Agile, med tillgång till medlemmarnas låsta resurser som webinars, arbetsböcker, vägledning, presentationer och första nys om kommande SAFe® produkter
• SAFe® PO/PM (POPM) närvarocertifikat på begäran

Mål

Efter denna kurs ska du kunna:
• Identifiera huvudkomponenterna i SAFe®-ramverket
• Koppla SAFe®-ramverket till grundläggande Lean-Agile-principer och värden
• Identifiera nyckelroller och ansvar inom en SAFe®-implementation
• Bidra till portföljinnehåll med Epics och portfölj-Kanban
• Tillämpa värdeströmmar för att definiera och hantera lösningsvärde
• Delta i produktledningsstrategier
• Fungera som en SAFe® produktägare
• Utveckla en engagemangsplan för intressenter
• Bygga och växa Communities of Practice (CoP)

Kursinnehåll

• SAFe® PO/PM inledning
• Omfamna Lean-Agile tankesätt
• Utforska produktledarens och produktägarens roller
• Bidra till portföljens innehåll
• Definiera och hantera Solution Value
• Att vara en effektiv SAFe® produktchef
• Att vara en effektiv SAFe® produktägare
• Engagerande intressenter
• Bygga upp dina Communities of Practice (CoP)

Kursfakta

Längd: 2 dagar
Pris: 16 800 SEK (exkl. moms)
Early bird: 15 120 SEK (exkl. moms) om du anmäler dig tidigare än 30 dagar innan kursstart.
Betalning skall vara oss tillhanda inom 30 dagar från fakturadatum.
Vid för få deltagare förbehåller vi oss rätten att ställa in det aktuella kurstillfället. Redan anmälda deltagare blir då notifierade samt erbjudna ett alternativt tillfälle eller full återbetalning av erlagd kursavgift.

Avbokningsregler

Kostnadsfri avbokning fram till och med 60 dagar innan kursstart.
Vid avbokning senare än 60 dagar men före 30 dagar innan kursstart erbjuds möjlighet att kostnadsfritt delta vid ett senare kurstillfälle alternativt återbetalning av halva kursavgiften.
Vid avbokning med mindre än 30 dagar före kursstart sker ingen återbetalning. En annan deltagare från samma företag kan dock ges möjlighet att delta i stället.

Interna kurser

Vi anordnar företagsinterna kurser där vi kan anpassa oss till era behov och önskemål. Klicka på knappen nedan och beskriv dina behov så återkommer vi!

SAFe® Scrum Master med SSM Certification

I denna tvådagarskurs får du en förståelse för rollen som Scrum Master i en SAFe®-organisation. Till skillnad från traditionell Scrum Master-utbildning som fokuserar på grunderna i team-nivå Scrum, utforskar denna kurs rollen i samband med hela organisationen, och förbereder dig att framgångsrikt planera och genomföra programinkrement (PI), den huvudsakliga aktiviteten på alla nivåer i en SAFe®-organisation.

Detta inkluderar kursinnehåll om SAFe® agil utveckling, hur Scrum används i hela organisationen, och hur man utför iterationsplanering. Du kommer också att upptäcka hur man bygger högpresterande Agila Team genom att bli en ledare och coach, och hur man coachar dessa team för att leverera det maximala affärsvärdet som kan uppnås genom SAFe®. SSM-certifieringen innebär att du är beredd att utföra rollen som Scrum Master i en SAFe®-miljö, vilket ökar ditt bidrag till grupper och organisationer som implementerar SAFe®.

Målgrupp

Denna kurs är avsedd för personer som är nya i rollen som Scrum Master, eller personer som vill få bättre förståelse för rollen och hur den passar i ett SAFe®-företag, där deltagarna vanligtvis är:
• Nya eller befintliga Scrum Masters
• Release Train Engineers (RTE)

Förkunskapskrav

Det finns inga krav på förkunskaper för att gå denna kurs. Alla intressenter som arbetar i en Lean-Agile miljö eller med transformation är välkomna att närvara.

Certifiering

Genom att delta i denna kurs förbereder du dig för att göra SAFe® 4.0 Scrum Master Exam för att få en SAFe® Scrum Master (SSM) certifiering.

Kursmaterial

I kursen ingår:
• Utskrivna arbetsböcker
• PDF-arbetsböcker
• Kursintyg
• Behörighet att göra SAFe® 4.0 Scrum Master (SSM) certifieringsprov

Mål

Efter denna kurs ska du kunna:
• Beskriva Scrum i ett företag
• Utföra rollen som Scrum Master i SAFe®
• Underlätta iterationsplanering och effektivt utföra iterationen
• Effektivt kunna utföra programinkrement (PI)
• Skapa högpresterande team genom att bli en serviceorienterad ledare och coach

Kursinnehåll

I denna kurs kommer du att:
• Identifiera nyckelkomponenterna i agil utveckling
• Identifiera nyckelelementen i Scrum
• Utforska Scrum inom ramen för ett SAFe®-företag
• Beskriva rollerna och ansvarsområdena för Scrum Master
• Identifiera egenskaperna hos en effektiv Scrum Master
• Uppleva PI planering och utforska hur man kan underlätta denna händelse
• Uppleva en fullständig iteration
• Utforska hur du kan underlätta iterationsplanering, förbättra backloghantering, team- och systemdemos, och iterations-retrospektiv
• Identifiera sätt att spåra iterationsframsteg och främja samarbete och synkronisering mellan grupperna i programmet
• Utforska förbättringar på programnivå genom ”problem solving” workshops
• Identifiera en ”servant leaders” egenskaper
• Med erfarenhet coacha med bra frågor
• Identifiera sätt att underlätta bättre möten, främja gruppmedlemmars samarbete och hantera konflikter

Kursfakta

Längd: 2 dagar
Pris: 16 800 SEK (exkl. moms)
Early bird: 15 120 SEK (exkl. moms) om du anmäler dig tidigare än 30 dagar innan kursstart.
Betalning skall vara oss tillhanda inom 30 dagar från fakturadatum.
Vid för få deltagare förbehåller vi oss rätten att ställa in det aktuella kurstillfället. Redan anmälda deltagare blir då notifierade samt erbjudna ett alternativt tillfälle eller full återbetalning av erlagd kursavgift.

Avbokningsregler

Kostnadsfri avbokning fram till och med 60 dagar innan kursstart.
Vid avbokning senare än 60 dagar men före 30 dagar innan kursstart erbjuds möjlighet att kostnadsfritt delta vid ett senare kurstillfälle alternativt återbetalning av halva kursavgiften.
Vid avbokning med mindre än 30 dagar före kursstart sker ingen återbetalning. En annan deltagare från samma företag kan dock ges möjlighet att delta i stället.

Interna kurser

Vi anordnar företagsinterna kurser där vi kan anpassa oss till era behov och önskemål. Klicka på knappen nedan och beskriv dina behov så återkommer vi!

SAFe® Advanced Scrum Master med SASM Certification

Denna tvådagarskurs förbereder nuvarande Scrum Masters för sin ledande roll i att underlätta agila teams, programmets och företagets framgång i ett SAFe®-genomförande. Kursen omfattar underlättande av Cross-teaminteraktioner till stöd för programmets utförande och förbättringar.

Denna kurs förstärker Scrum-paradigmet med en introduktion till skalbara tekniker och DevOps-metoder. Tillämpning av Kanban för att underlätta flödet av värde; och stödja samverkan med arkitekter, produktägare och andra intressenter i större program- och företagskontexter.

Kursen erbjuder användbara verktyg för att bygga högpresterande team och utforskar praktiska sätt att ta itu med agila och Scrum anti-mönster i företaget. Att delta i kursen förbereder dig för att ta examen och bli en certifierad SAFe® Advanced Scrum Master (SASM).

Detta är nästa steg i Scrum Masters utbildningsväg

Målgrupp

Följande personer kommer att dra nytta av denna kurs:
• Befintliga Scrum Masters
• Teamledare, projektledare och andra som har tagit på sig rollen som en Agil Team facilitator i en SAFe® eller Enterprise Agile kontext
• Ingenjörs- och utvecklingschefer som kommer att ansvara för agil transformation och för coaching av team och teammedlemmar
• Flexibla coacher
• Agila programchefer och blivande Release Train Engineers

Förkunskapskrav

Deltagare i SAFe® SASM kursen föreslås starkt ha ett av följande certifikat: SAFe® Scrum Master (SSM), Certifierad Scrum Master (CSM), eller Professional Scrum Master (PSM).

Certifiering

• SAFe avancerad Scrum Master (SASM) certifiering
• SAFe Certification kit

Deltagare som klarar provet får:
• SAFe® Advanced Scrum Master Certificate (SASM)
• Ett ettårigt certifierat medlemskap som en SAFe® Advanced Scrum Master
• SAFe® Advanced Scrum Master Branding kit med SASM Certification badge

Kursmaterial

I kursregistreringen ingår:
• Deltagararbetsböcker
• Digital kursfeedback
• Behörighet att ta SAFe® Advanced Scrum Master Exam med certifieringsadministration och poäng
• SAFe® Avancerat Scrum Master (SASM) certifikat

Mål

Efter denna kurs ska du kunna:
• Tillämpa SAFe® principer för att underlätta, möjliggöra och coacha i miljöer med multipla team
• Bygga ett högpresterande team och främja obeveklig förbättring på team- och programnivåer
• Adressera Agile och Scrum anti-mönster
• Stöd för antagande av tekniker, DevOps och agil arkitektur
• Använd Kanban och flöde för att optimera teamets arbete
• Underlätta programplanering, utförande och leverans av systemvärde från start till slut
• Stödja lärande genom deltagande i grupper och innovationskretslopp

Kursinnehåll

• SAFe® ramverk, värden och Lean-Agile principer
• Agile och Scrum anti-mönster
• Programplanering stegvis, utförande, uppföljning samt förbättrings-workshops
• Quality Engineering, agil arkitektur och DevOps-metoder
• Kanban för att underlätta team- och programflöde av arbete
• Bygga högpresterande team
• Interaktion med system-teamet, distribution, UX, arkitekter, produktägare, produkthantering och företagsägare
• Praktik och grupparbeten

Kursfakta

Längd: 2 dagar
Pris: 16 800 SEK (exkl. moms)
Early bird: 15 120 SEK (exkl. moms) om du anmäler dig tidigare än 30 dagar innan kursstart.
Betalning skall vara oss tillhanda inom 30 dagar från fakturadatum.
Vid för få deltagare förbehåller vi oss rätten att ställa in det aktuella kurstillfället. Redan anmälda deltagare blir då notifierade samt erbjudna ett alternativt tillfälle eller full återbetalning av erlagd kursavgift.

Avbokningsregler

Kostnadsfri avbokning fram till och med 60 dagar innan kursstart.
Vid avbokning senare än 60 dagar men före 30 dagar innan kursstart erbjuds möjlighet att kostnadsfritt delta vid ett senare kurstillfälle alternativt återbetalning av halva kursavgiften.
Vid avbokning med mindre än 30 dagar före kursstart sker ingen återbetalning. En annan deltagare från samma företag kan dock ges möjlighet att delta i stället.

Interna kurser

Vi anordnar företagsinterna kurser där vi kan anpassa oss till era behov och önskemål. Klicka på knappen nedan och beskriv dina behov så återkommer vi!

SAFe® DevOps med SAFe®4 DevOps Practitioner Certification

Denna tvådagarskurs ger en omfattande översikt för att öka förståelsen kring vilka kompetenser inom DevOps som behövs för att korta ner time-to-market och öka värdeflödet genom en förbättrad Continuous Delivery Pipeline. Deltagarna kommer att koppla värdeströmmar till leverans-pipelines från idé till värdeskapande, samt identifiera aktiviteter som kan undanröja flaskhalsar i flödet.

Kursfakta

Längd: 2 dagar
Pris: 16 800 SEK (exkl. moms)
Early bird: 15 120 SEK (exkl. moms) om du anmäler dig tidigare än 30 dagar innan kursstart.
Betalning skall vara oss tillhanda inom 30 dagar från fakturadatum.
Vid för få deltagare förbehåller vi oss rätten att ställa in det aktuella kurstillfället. Redan anmälda deltagare blir då notifierade samt erbjudna ett alternativt tillfälle eller full återbetalning av erlagd kursavgift.

Avbokningsregler

Kostnadsfri avbokning fram till och med 60 dagar innan kursstart.
Vid avbokning senare än 60 dagar men före 30 dagar innan kursstart erbjuds möjlighet att kostnadsfritt delta vid ett senare kurstillfälle alternativt återbetalning av halva kursavgiften.
Vid avbokning med mindre än 30 dagar före kursstart sker ingen återbetalning. En annan deltagare från samma företag kan dock ges möjlighet att delta i stället.

Interna kurser

Vi anordnar företagsinterna kurser där vi kan anpassa oss till era behov och önskemål. Klicka på knappen nedan och beskriv dina behov så återkommer vi!

SAFe® for Architects med ARCH Certification

Under denna 3-dagars kurs kommer roller, ansvar och tankesätt hos en arkitekt att utforskas samt hur man skapar arkitektur för största verksamhetsnytta samtidigt som man vidmakthåller och förbättrar ett kontinuerliga flöden i storskaliga systemlösningar med stöd av ramverket SAFe®

Deltagarna kommer att förbättra samarbete och anpassning av sitt arbetssätt till en SAFe® Lean-Agile organisation när de blir SAFe arkitekter. Den här kursen förbereder system-, solution- och enterprisearkitekter att aktivt delta och engagera sig i hela organisationen som effektiva förändringsledare och som tillsammans med utvecklingsteamen och produktledningen levererar de bästa lösningarna där man tar hänsyn till såväl befintliga system, framtida krav och releasebarhet.

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till seniora tekniska ledare som behöver förstå de olika rollerna system-, solution och enterprisearkitekt i en Lean-Agil organisation. Kursen är också lämplig för den som önskar en djupare förståelse för hur arkitekturen bidrar till ett kontinuerligt värdeflöde samt hur arkitekterna förhåller sig och bidrar i en Lean-Agil organisation.

Följande roller bör gå denna kurs:
• Samtliga arkitektroller även för perifera discipliner
• Erfarna utvecklare
• Tekniska chefer som t.ex. tar beslut avseende arkitektur
• Produktledare som samarbetar med arkitekterna

Förkunskapskrav

Det är bra om man tidigare har deltagit i någon av SAFe's basutbildningar samt att man känner till agila principer och värderingar

Certifiering

Deltagande i kursen förbereder dig att ta examen och bli en certifierad SAFe® Architect (ARCH).
Deltagare som klarar certifieringen får:
• SAFe® Architect (ARCH)

Ett försök att certifiera sig ingår i kursavgiften

Kursmaterial

Deltagande i denna kurs erhåller:
• Deltagararbetsböcker som erhålls vid kursstart
• Behörighet att ta SAFe® Architect (ARCH)-certifikat
• Ett års medlemskap i Scaled Agile Community

Mål

För att utföra rollen som SAFe® Architect skall deltagaren kunna
• Använda SAFe principerna vid utformandet av arkitekturen
• Anpassa arkitekturen för maximalt affärsvärde
• Utforma och kommunicera visionen och syftet med arkitekturen
• Planera architectural runway för säkra leveranser
• Skapa en arkitektur för kontinuerlig leverans och Release on Demand
• Leda och coacha arkitekter samt teammedlemmar under PI planering samt PI genomförande
• Fungera som ledare av en Lean-Agil transformation

Kursinnehåll

• Exempel på Lean-Agil arkitektur
• Utforma arkitektur för DevOps och Release on Demand
• Anpassa arkitekturen för maximal verksamhetsnytta
• Utforma Solution vision, Solution Intent och Roadmaps
• Förbereda arkitekturen inför PI-planeringen
• Koordinera arkitekturarbetet under en PI-planering
• Stödja kontinuerlig leverans under ett program inkrement
• Stödja nya strategiska teman och värdeströmmar
• Att leda som arkitekt under en Lean-Agil transformation

Kursfakta

Längd: 3 dagar
Pris: 23 500 SEK (exkl. moms)
Early bird: 21 000 SEK (exkl. moms) om du anmäler dig tidigare än 30 dagar innan kursstart.
Betalning skall vara oss tillhanda inom 30 dagar från fakturadatum.
Vid för få deltagare förbehåller vi oss rätten att ställa in det aktuella kurstillfället. Redan anmälda deltagare blir då notifierade samt erbjudna ett alternativt tillfälle eller full återbetalning av erlagd kursavgift.

Avbokningsregler

Kostnadsfri avbokning fram till och med 60 dagar innan kursstart.
Vid avbokning senare än 60 dagar men före 21 dagar innan kursstart erbjuds möjlighet att kostnadsfritt delta vid ett senare kurstillfälle alternativt återbetalning av halva kursavgiften.
Vid avbokning med mindre än 21 dagar före kursstart sker ingen återbetalning. En annan deltagare från samma företag kan dock ges möjlighet att delta i stället.

Interna kurser

Vi anordnar företagsinterna kurser där vi kan anpassa oss till era behov och önskemål. Klicka på knappen nedan och beskriv dina behov så återkommer vi!

Vi utbildar inom SAFe®

Hitta fler medarbetare

Gunilla Englund

Senior Agil Coach, Stockholm

Mikael Jonasson

RTE / Agil Coach, Göteborg

Dennis Bergman

Senior Agil Coach, Umeå

Nils Granered

VD Agiltec Academy

Karin Höök

VD Agiltec Göteborg

Susanna Almgren

Senior Agil Coach, Göteborg

Offert / Fråga

  • Beskriv kortfattat din förfrågan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Offert / Fråga